Parkování na Chmelovárku

Osobní automobily je možné odstavit na zpevněné cestě u hřiště (mezi body 2 a 3), viz odkaz na mapu: Kde odstavit vůz...
This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.